Becky's wedding @ buffalo, 2006
  Photoed by Yingqian Wang